De gemeente participeert tevens in Intergas Holding B.V. en Brabant Water N.V. Deze participaties worden aangehouden om een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau te realiseren. Inmiddels is het gasnetwerk verkocht aan Enexis waardoor in deze participatie alleen nog de financiële afwikkeling resteert.