Heuse Service

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog en samenwerking en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid van de organisatie bij het waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening goed.
In 2017 hebben we de vier kernelementen Dromen. Doen. Heusden., HeuseService, MogelijkMakers en de Heusdense School een stevige impuls gegeven. Dat hebben we gedaan via onder andere opfrissessies voor alle medewerkers, door het houden van actualiteitensessies en verdiepingssessies tussen clusters. De vier kernelementen staan kort gezegd voor respectievelijk wie we zijn, wat we bieden, wie dat doen en waar we kennis over ons merk verdiepen en trainen. In het Jaarplan van het Managementteam, samenwerkingsovereenkomsten met de managers, clusterplannen en voor iedere medewerker een persoonlijk MogelijkMakerspaspoort hebben we het merk ook voor komend jaar als rode draad in ons werk scherp gesteld.
“Extern winnen is intern beginnen”, was in 2017 het leidende motto. Vandaar dat “intern” veel aandacht kreeg. Ook extern hebben we verder gebouwd aan Dromen. Doen. Heusden., door het concept schaalverdieping verder uit te werken én toe te passen. Voorbeelden van het laatste zijn onder andere het opstellen van een burgemeestersprofiel en een toekomstvisie op basis van input van inwoners. Belangrijke ontwikkeling is ook de start van het inwonerpanel, waar al meerdere onderwerpen in zijn onderzocht.