Inkoop en aanbestedingen

Begin 2017 is het stappenplan inkoop 2017-2018 vastgesteld. Om de onderlinge relatie tussen lokale ondernemers en de gemeente te verbeteren hebben we individuele gesprekken gevoerd met ondernemers over ons inkoopbeleid. In het kader van Duurzaam Inkopen zijn we gestart ons te verdiepen in circulair inkopen. Streven is om in 2018 twee diensten/ werken circulair in te kopen. In overleg met Baanbrekers en diverse ondernemers hebben we gekeken naar de huidige toepassing van Social Return bij aanbestedingen en nieuwe mogelijkheden besproken. In 2018 gaan we deze verder uitwerken.