Beschrijving

Het gemeentelijk beleid op milieu- en afvalgebied is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu. De gemeente voert regie op terreinen als afval, geluid, bodem, luchtkwaliteit, duurzaamheid, water en riolering, hondenoverlast en natuur- en milieucommunicatie.