Beschrijving

Het programma omvat de zorg voor het in stand houden en verbeteren van bestaande netwerken van openbaar vervoer, fiets en auto en het versterken van de samenhang tussen deze netwerken, waardoor deze optimaal kunnen functioneren. Daarnaast is een goede afstemming tussen ruimtelijke ontwikkeling en verkeer- en vervoermaatregelen belangrijk, waarbij bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid centraal staan.