Aantal uitgevoerde controles van het werkprogramma OMWB

2013

2014

2015

2016

Aantal uitgevoerde controles van het werkprogramma OMWB

48

151

152

62

NB: ‘2013 betreft slechts een deel van het jaar i.v.m. start uitvoering door OMWB’
Het aantal controles in 2016 lag beduidend lager dan de voorgaande 2 jaren. Dit kwam doordat er erg veel controles (repressieve controles) vanuit 2015 overliepen in het 1e en 2e kwartaal van 2016.