Begrotingsoverschrijdingen op kredieten

Kredieten (* € 1.000)

Krediet c.q. restantkrediet

Werkelijke uitgaven

Overschrijding

Toelichting > € 25.000

Herinrichting Backoffice Drunen

              95

            117

           -22

Grondruil Herpt

              -  

            300

          -300

1

Fietsvoorziening Drunen

            460

            463

             -3

Zonnepanelen Die Heygrave

            204

            230

           -26

2

Life+ project Heidijk-Moerputten

            143

            159

           -15

Maatregelen wateroverlast Vlijmen noord

         1.235

         1.273

           -38

3

Kleedaccommodatie HHC'09

            600

            625

           -25

Omgekeerd inzamelen

            247

            257

           -10

Herinrichting Kavelingweg

            133

            137

             -5

Wijksestraat 3 Heusden

            107

            123

           -16

         3.223

         3.684

          -460

Toelichting voornaamste overschrijdingen op kredieten:

  1. Grondruil Herpt: Er heeft in 2017 een grondruil plaatsgevonden. Administratief moet een kavelruil bruto verantwoord worden waardoor de aangekochte kavels (tijdelijk) worden opgenomen op de balans onder de gronden en terreinen met economisch nut. Deze transactie past binnen het bestaande beleid.
  2. Zonnepanelen Die Heygrave:  De overschrijding op het project om zonnepanelen op het zwembad Die Heygrave te plaatsen is voornamelijk te verklaren doordat dit voor de gemeente Heusden de eerste zonnecollectorinstallatie is waarbij is gebleken dat voor een dergelijk systeem niet vaak subsidie wordt verstrekt. Hier zijn dan ook veel uren ingestoken om aan de subsidievoorwaarden te voldoen, waardoor de overschrijding is veroorzaakt. De overschrijding gaat samen met een onderschrijding op het project om de zonnepanelen op de sporthal te plaatsen. Per saldo blijft er een overschrijding over van circa € 26.000. Deze ligt echter in lijn met het beleidsdoel.
  3. Maatregelen wateroverlast Vlijmen- Noord: De overschrijding is veroorzaakt door meerwerk als gevolg van het verplaatsen van kabels en leidingen. Het was eind 2017 nog onduidelijk of er nog een bijdrage van het waterschap zou komen. De verwachting is echter dat deze er niet zal komen. Per saldo is er dus een overschrijding op het krediet. Omdat de bestedingen echter wel in lijn liggen met de beleidsdoelstellingen is en pas recentelijk bekend is geworden er derhalve geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.