bedragen x € 1.000

Een analyse van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting vorig jaar is opgenomen in de verschillenanalyse.