De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling ‘Streekarchief Langstraat Heusden Altena’. Het streekarchief beheert de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden (krachtens de Archiefwet 1995) en houdt toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast heeft het streekarchief ook nog een publieke taak zoals opgenomen in programma 6,Sport en Cultuur.