Kwijtschelding

De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. Kwijtschelding kan in onze gemeente worden aangevraagd door particuliere belastingplichtigen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 75%, de belasting voor de eerste hond voor maximaal 75% en voor het verstrekken van een nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart voor 75% van het gemeentelijk deel van de verschuldigde leges.

Van de geboden mogelijkheden is door ongeveer 570 belastingplichtigen gebruik gemaakt. De uitgaven voor verleende kwijtschelding hebben in 2017 € 127.000 bedragen; de raming bedroeg
€ 115.000. De uitgaven zijn hoger als gevolg van een toename van het aantal ingediende kwijtscheldingsverzoeken.