Marktgelden en standplaatsen

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Marktgelden en standplaatsen

26

24

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven van een standplaats op voor de openbare dienst bestemde en door het college als marktterrein aan te wijzen plaatsen.
De inkomsten op basis van de tarieven 2017 (inclusief 0,9% verhoging) bedragen voor marktgelden
€ 5.466 (begroot € 5.400) en voor standplaatsen € 18.350 (begroot  € 20.500).