Reclamebelasting

belastingsoort

Geraamde opbrengst
( x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
( x € 1.000)

Reclamebelasting

31

36

Onder de naam reclamebelasting wordt binnen een vooraf bepaald gebied een belasting geheven voor openbare aankondigingen (o.m. reclame-uitingen) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De opbrengsten worden na aftrek van de gemeentelijke perceptiekosten (onder meer invorderingskosten) gestort in een ondernemersfonds.