Openbare verlichting

Het beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld in februari 2005 en loopt tot en met 2014. Het doel is eenduidig beheer en onderhoud voor alle openbare verlichting. Voor planmatige vervanging van lichtmasten/armaturen en voor klein onderhoud is jaarlijks een bedrag geraamd. In 2017 is een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld waarbij aandacht is voor energie zuinig, c.q. energie besparing. Er is nadrukkelijk ingezet op vernieuwende technieken. Dit beleidsplan is begin 2018 ter inzage gelegd voor zienswijzen. De verwachting is dat het beleidsplan openbare verlichting 2018 -2022 op 3 juli 2018 in de raad vastgesteld kan worden.