Middelen

In onderstaande tabel is aangegeven welke middelen in 2017 en 2018 beschikbaar zijn voor het in  goede staat houden van de in deze paragraaf beschreven onderdelen van de openbare ruimte.

Beheerplan

Begroting 2017 kosten klein en groot onderhoud na wijziging

Werkelijke kosten 2017  klein en groot onderhoud

Voorlopige stand reserve/ voorziening      31 december 2017

Wegen

€ 918.320

€ 862.170

€ 1.300.000

Openbare verlichting 2005 t/m 2014

€ 182.300

€ 69.533

€ 256.000

Civiele kunstwerken

€ 18.800

€ 21.924

0

Verbreed GRP 2012 t/m 2016

€ 1.063.500

€ 999.613

€ 2.396.000

Waterplan

€ 100.000

€ 100.000

€ 450.000

Groenstructuurplan

€ 18.256

€ 9.600

0

Buitensportvoorzieningen

€ 38.945

€ 30.000

0

Gebouwen

€ 909.022

€ 782.954

€ 325.000

Huisvesting gymnastiek onderwijs

€ 308.290

0

€ 362.000

Totaal

€ 3.557.433

€ 2.875.794

€ 5.089.000

*) Voor het Verbreed GRP betreft het met ingang van 31 december 2016 een voorziening