Civiele kunstwerken

Het gaat hier onder meer om vaste en beweegbare bruggen, kademuren en vlonders. Voor de korte termijn zijn maatregelen uitgevoerd om de veiligheid (veilig en heel) van de (civieltechnische) kunstwerken te kunnen garanderen. Voor de langere termijn is het noodzakelijk om op een soortgelijke wijze als voor de wegen een doorkijk te maken. Op dit moment wordt een en ander geïnventariseerd en bepaald hoe hiermee om gegaan moet worden. Voorgesteld is om de resultaten van deze doorkijk op te nemen in een beheerplan. Of dit een afzonderlijk beheerplan moet zijn of dat het een onderdeel kan worden van het beheerplan wegen zal nader onderzocht worden. Hiermee heeft de gemeente dan een compleet beeld van de onderhoudsbehoefte in tijd en middelen om de wegen inclusief de (civieltechnische) kunstwerken veilig en heel te houden.